System.security.loadPolicyFile("http://www.box.net/api/crossdomain.xml");

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Blog Tổ Sư Thiền sẽ ngưng cập nhật nhưng vẫn còn download được


Kính gởi quý độc giả của blog Tổ Sư Thiền:

Sau một thời gian gieo duyên với các hành giả của Tổ Sư Thiền trong mấy năm qua, blog nầy không còn cập nhật nữa. Nhưng sau ngày 13 tháng 3, 2015, phần lớn các video và audio trong blog nầy vẫn có thể nghe và download được. Ngoài ra quý còn xem được một số video clips miễn phí trên Youtube, tại kênh Youtube "sharenow1", https://www.youtube.com/user/sharenow3.

Kính chúc vạn an!

Admin.

Chưa có lời nhắn -_-